Tuesday, March 4, 2014

Inchiderea sau dizolvarea unui SRL
             Antreprenorii pot lua decizia ca la un moment dat sa-si lichideze firma ca urmare a insolventei, a trecerii perioadei pentru durata firmei sau nerealizarea obiectelor de activitate ale societatii. Desfiintarea unei firme, in cazul de fata, a SRL-ului, este cel mai usor de realizat fata de celelalte forme legale de companii.

             Inchiderea unei firme cunoaste doua, respectiv trei etape: dizolvare si radiere. In cazul in care asociatii nu se inteleg la impartirea bunurilor, intervine o etapa intermediara, lichidarea.

              Dizolvarea firmei se poate realiza in mod voluntar prin hotararea asociatilor sau poate fi de drept. Cauzele de dizolvare se regasesc in Legea 31/1990 privind societatile comerciale sau in actul constitutiv al firmei.

              Dizolvarea presupune intocmirea dosarului cu urmatoarele acte oficiale pe care le puteti gasi si aici:

   • cererea de inregistrare privind hotararea fondatorilor pentru dizolvarea firmei (in cazul in care asociatii sunt de acord cu hotararea de dizolvare si modalitatea de impartire a bunurilor);
   • dovada platii taxelor si a tarifelor legale (taxa judiciara de timbru, tariful de publicare in Monitorul Oficial, taxa de registru);
   • notificarea O.N.R.C in vederea radierii societatii;
   • actul care va cuprinde decizia fondatorilor pentru rambursarea creantelor neplatite.


            Etapa efectiva a radierii firmei presupune depunerea unui dosar cu urmatoarele acte in vederea finalizarii procesului de desfiintare:

   • cererea de radiere a societatii comerciale;
   • decizia asociatului unic (va cuprinde antetul firmei, numarul si data, precum si semnatura) prin care se ia act de dizolvarea societatii ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide radierea;
   • certificatul de inregistrare si anexa/anexele;
   • certificatul emis de organul fiscal din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat;
   • copie de pe decizia de lichidare si repartizare a activului aprobata de asociatul unic;
   • dovezile privind plata taxei de registru.
          
             Decizia de dizolvare a SRL-ului poate fi inaintata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca.

No comments:

Post a Comment