Sunday, July 14, 2013

Subventionarea energiei regenerabile


             Promovarea energiei verzi a devenit o realitate comuna din mai multe perspective, dar cea mai importanta fiind crearea unei surse de energie nepoluante si regenerabile.
             Energia verde se poate obtine cu ajutorul panourilor foto-voltaice (generatoare de energie electrica), panourilor solare termice (generatoare de apa calda de consum), turbinelor eoliene si turbinelor hidraulice montate in cadrul unei ape curgatoare.

              Asadar, statul roman prin dispozitiile Legii 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie incurajeaza atat cresterea de noi locuri de munca, cat si reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii gazelor cu efect de sera.

             Pentru a stimula aceasta activitate, statul a implementat un sistem de promovare a energiei electrice. Acest sistem de promovare se aplica pe o perioada de:

     • 15 ani, pentru energia hidraulica, eoliana, solara, geotermala, biomasa, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deseurilor, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate in grupuri/centrale noi
     • 10 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, retehnologizate
     •  7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state daca sunt utilizate in sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse in functiune inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani si conforme cu normele de protectie a mediului;
     •  3 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, neretehnologizate.
         
             Producatorii de energie din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificare verzi pentru energia produsa si livrata dupa cum urmeaza:

     • pentru energia electrica din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW: 3 certificate pentru fiecare 1 MWh (daca centralele hidroelectrice sunt noi); 2 certificate pentru fiecare 1 MWh (daca centralele hidroelectrice sunt retehnologizate)
     • 1 certificat pentru fiecare 2 MWh daca centralele hidroelectrice nu se incadreaza in conditiile de mai sus
     • 2 certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana
     • 3 certificate pentru 1 MWh produs si livrat in cazul producatorilor de energie din surse geotermale; biomasa; biolichide; biogaz; gaz rezultat din procesarea deseurilor; gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate
     • 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie solara

                Totodata, producatorii de energie regenerabila vor putea tranzactiona certificatele verzi acordate pe piata centralizata aferenta acestor certificate in functie de sursa de energie produsa la o valoare minima de 27 de euro/certificat, ajungand la o valoare maxima de tranzactionare de 55 de euro/certificat.
             
               Persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile (cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum), precum si autoritatile publice care detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate (partial sau total, din fonduri structurale), pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiara si/sau cantitativa, intre energia livrata si energia consumata din retea, conform unei metodologii elaborate de ANRE (Autoritatea Nationalã de Reglementare in Domeniul Energiei).
              
               Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport si distributie a energiei electrice, insa in limitele sigurantei Sistemului Energetic National. Operatorii de retea trebuie sa puna la dispozitia oricarui nou producator de energie din surse regenerabile, care doreste sa se conecteze la sistem, toate informatiile necesare complete (o estimare cuprinzatoare si detaliata a costurilor legate de racordare; un termen rezonabil si precis pentru primirea si analizarea cererii de racordare la reteaua electrica; un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusa la 
reteaua electrica).

                Intr-o conferinta de presa de la Bruxelles, premierul Victor Ponta a declarat ca va face o reesalonare a subventiilor pentru energia regenerabila. Aceasta reesalonare se va face atat in privina platii, cat si a acordarii de certificare verzi si a modalitatii de promovare a producerii energiei regenerabile.
                
                De la 1 iulie 2013, acordarea de certificare verzi se face astfel:

      • 1 certificat verde pentru pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidroelectrice noi cu puteri electrice instalate de pana in 10 MW
      • 1 certificat verde pentru centralele electrice eoliene
      • 2 certificare verzi pentru centralele electrice solare.
                Recuperarea acestor certificate verzi se va face incepand cu 1 ianuarie 2017 pentru centralele hidroelectrice si solare si incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru centralele electrice eoliene.

Wednesday, July 10, 2013

Facilitati pentru ocuparea fortei de munca             Raportat la subiectul dezbatut anterior, tema principala a acestui articol consta in prezentarea modului in care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca stimuleaza incadrarea in munca a somerilor.

                         
               Avand in vedere numarul mare al somerilor din Romania, ANOFM si-a propus sa vina in ajutorul acestora prin oferirea de subventii si facilitati angajatorilor, implicit persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca.

               Conform art. 77 din Legea nr. 76/2002stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:
     • subventionarea locurilor de munca;
     • acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;
     • acordarea unor facilitati.

            Aceasta masura stimuleaza angajatorii care incadreaza someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca de cel putin 3 luni si ii mentin in activitate timp de 12 luni. Astfel, angajatorii vor fi scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru o perioada de 6 luni. 
               Totodata, acestia vor trebui sa respecte urmatoarele prevederi pentru a putea beneficia de scutirea de la plata contributiilor sociale:
     • locurile de munca vor fi nou-create;
     • persoanele angajate pe aceste locuri de munca trebuie sa fi fost inregistrate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 3 luni anterioare stabilirii raporturilor de munca;
     • persoanele incadrate vor fi mentinute in activitate pe o perioada de cel putin 12 luni;
     • angajatorii sa nu fi avut raporturi de munca cu persoanele pe care doresc sa le incadreze, in ultimele 6 luni premergatoare datei angajarii;
     • angajatorii sa nu incadreze persoane pe locuri de munca devenite vacante in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca.

            Mai mult, angajatorul trebuie sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca situatia locurilor vacante in  termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora, acestea din urma fiind nevoite sa prezinte liste cu persoanele care se incadreaza in criteriile impuse si care se afla in evidenta agentiei de cel putin 3 luni. Ulterior, persoana angajata va avea obligatia de a prezenta agentiei "instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca", document care se completeaza de catre angajator. Angajatorul va depune apoi o copie a contractului individual de munca, precum si o declaratie din care sa rezulte ca:
     • locul de munca este nou-creat,
     • nu a avut raporturi de munca cu persoana pe care doreste sa o incadreze, in ultimele 6 luni premergatoare datei angajarii,
     • locul de munca nu a devenit vacant in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca.


             Angajatorii vor primi subventii daca vor incadra in munca someri cu varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiei monoparentale, someri care mai au 3 ani pana la pensionare, persoane cu handicap pentru o perioada nedeterminata, dar si tineri absolventi.

               Pentru somerii cu varsta de peste 45 de ani, dar si pentru somerii care sunt parinti unici sustinatori ai familiei monparentale, angajatorii vor primii subventii de 500 lei lunar pentru fiecare persoana angajata, pe o perioada de maxim 12 luni. De asemenea, vor fi scutiti de plata contributiilor sociale pentru somaj, avand obligatia de a mentine somerii in activitate timp de cel putin 2 ani.

                Pentru somerii care mai au 3 ani pana la pensionare, angajatorii vor primi lunar, pentru maximum 3 ani, o subventie de 500 lei.

                 Pentru persoanele cu handicap, angajatorii vor primi o subventie de 500 de lei, timp de 12 luni, avand obligatia de a-i mentine pe acestia in activitate timp de cel putin 2 ani.

                  Pentru cei care angajeaza tineri absolventi, subventiile se vor oferi astfel:
     • nivel de pregatire primar si gimnazial - 500 lei lunar
     • liceu sau studii post-liceale - 600 lei lunar
     • studii de nivel universitar - 750 lei lunar

              Subventiile se vor acorda timp de 12 luni, respectiv 18 luni in cazul absolventilor- persoane cu handicap, angajatorii avand obligatia de a-i mentine in activitate cel putin 2 ani dupa finalizarea subventiei. Totodata, angajatorii vor fi scutiti de la plata contributiilor pentru somaj aferente tinerilor.

               Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca sustine angajarea elevilor si studentilor pe perioada vacantei. Pentru fiecare elev sau student care munceste in vacanta, timp de cel mult 60 de zile, angajatorii vor fi subventionati cu 250 lei lunar.

                 De mentionat ca absolventii inregistrati la agentia pentru ocuparea fortei de munca si care se angajeaza cu program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni, pot beneficia de o prima de incadrare reprezentand o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii. 
             In cazul in care se angajeaza cu program normal de lucru in perioada acordarii indemnizatiei de somaj, poate beneficia de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, pana la perioada de expirare a acesteia. Acest lucru se poate face in conditiile in care absolventul mentine raporturile de munca pentru cel putin 12 luni de la data angajarii. Un absolvent presupune minim 16 ani si o diploma sau un certificat de studii acreditat in conditiile legii.

Sunday, July 7, 2013

Acordarea somajului in Romania
 In prezent, in Romania, se inregistreaza o rata ridicata a somajului, in special in randul tinerilor; iar lipsa locurilor de munca reprezinta o cauza a acestui fapt.
De aceea, voi prezenta in acest articol ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a putea primi somaj, respectiv ajutor de somaj.            


        Conform legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in M. Of. nr. 103 din 6.02.2002, un somer este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

     •  este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare; 
     • starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; 
     •  nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi; 
     •  este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;                                        
     •  este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege.

        Categoriile de beneficiari sunt reprezentate de:

     • cei care nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
     •  nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar; 
     • ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
     • au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii; 
     • straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii; 
     •  nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.


        Totodata, conform art 17., persoanele care nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit legii, se pot gasi in urmatoarele situatii:

     •  le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor
     •  le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor
     •  le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; 
     •  militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul  inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat;
     •  le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor
     •  au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii; 
     •  au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior; 
     •  la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; 
     • nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; 
     • reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora; 
     • le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

            In cazul persoanelor care nu au putut gasi un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacere stagiului militar, se poate oferi somaj daca indeplinesc urmatoarele conditii:

     • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale; 
     •  sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
     •  sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. 


           Conform art. 34, pot beneficia de indemnizatie de somaj cei care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

     • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
     •  nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj; 
     •  nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii; 
     •  sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza  teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

             In ceea ce priveste absolventii unei institurii de invatamant si cei care au terminat un stagiu militar, acestia pot beneficia de indemnizatia de somaj daca:

     • sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
     •  nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj; 
     •  nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.  


             Persoanele din cadrul art. 17, lit.g)-j), stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:

     • prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate; 
     •  prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului; 
     • prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar; 
     •  prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.  


               Dovada vechimii in munca se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
               Indemnizatia de somaj se acorda daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 30 de zile. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi

              Conform art. 39, indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza: 

     •  6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an; 
     • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani; 
     • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. 

            
             Cuantumul acestei indemnizatii de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia. 
             Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia sa se prezinte lunar la agentia pentru ocuparea fortei de munca pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca, sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor, sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, sa caute activ loc de munca.

             Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. De asemenea, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant. 

Wednesday, July 3, 2013

Inlocuirea amenzii cu munca in folosul comunitatii               Nerespectarea regulilor de convietuire sociala poate duce la interventia fortei de constrangere a statului. Aceasta forta de constrangere a statului este exercitata prin anumite masuri de pedepsire de natura contraventiilor, faptelor penale etc.,  in combaterea factorului infractional.
             
                In ceea ce priveste regimul contraventiilor, in momentul primirii unei amenzi se naste obligatia la plata acesteia. Insa, daca nu se indeplineste aceasta obligatie, statul poate recurge la metoda executarii silite pentru recuperarea sumei. Dar aceasta metoda este ingradita de termenul pana la care se poate prescrie o amenda, conform art.131 din Cod Procedura Fiscala, dreptul statului de a cere executarea silita, printre care se numara si creantele provenite din amenzile contraventionale, se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui care a luat nastere acest drept.

               Conform art.39 din O.U.G 2/2001 care prevede ca in momentul in care contravenientul nu a achitat in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite (vanzarea silita a bunurilor, poprire pe salariu etc.), se va avea in vedere inlocuirea amenzii cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe o durata de maxim  50 de ore, iar pentru minori incepand cu varsta de 16 ani, 25 de ore.

Monday, July 1, 2013

Inmatricularea autovehiculelor fara a plati taxa Timbrului de mediu               Cu toti stim ca la inmatricularea unui autoturism fie nou, fie second-hand, suntem nevoiti sa platim taxa denumita "Timbrul de Mediu".
               Conform prevederilor O.U.G 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, obligatia de plata a timbrului de mediu se va executa doar o singura data, astfel:

      • in momentul inscrierii autovehiculului in evidenta autoritatilor competente, dobandirea dreptului de proprietate asupra autoturismului de catre primul proprietar din Romania si obtinerea certificatului de inmatriculare si numarul acestuia
      • cu ocazia reintroducerii in parcul auto national a unui autovehicul pentru care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului
      • in momentul transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat atat in situatia pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; cat si pentru autovehiculele pentru care s‐a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale, taxei de poluare sau taxei pentru emisiile poluante
              Totusi, exista o posibilitate pentru evitarea de la plata Timbrului de mediu conform art. 8, lit. f, din prezenta ordonanta, astfel:

      • Timbrul de mediu nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt dobandite prin partaj
              Concret, pentru un autoturism second-hand achizitionat din afara granitelor Romaniei, vandut in baza unui act de mana unor doi cumparatori, acesti doi viitori proprietari detin in indiviziune autoturismul. Astfel, acestia se pot prezenta in mod voluntar in fata unui notar pentru a cere partajul autovehiculului, cu obligatia ca cel care pierde proprietatea autoturismului sa obtina o compensatie proportionala cu contributia avuta in achizitionarea masinii.