Tuesday, March 4, 2014

Inchiderea sau dizolvarea unui SRL
             Antreprenorii pot lua decizia ca la un moment dat sa-si lichideze firma ca urmare a insolventei, a trecerii perioadei pentru durata firmei sau nerealizarea obiectelor de activitate ale societatii. Desfiintarea unei firme, in cazul de fata, a SRL-ului, este cel mai usor de realizat fata de celelalte forme legale de companii.

             Inchiderea unei firme cunoaste doua, respectiv trei etape: dizolvare si radiere. In cazul in care asociatii nu se inteleg la impartirea bunurilor, intervine o etapa intermediara, lichidarea.

              Dizolvarea firmei se poate realiza in mod voluntar prin hotararea asociatilor sau poate fi de drept. Cauzele de dizolvare se regasesc in Legea 31/1990 privind societatile comerciale sau in actul constitutiv al firmei.

              Dizolvarea presupune intocmirea dosarului cu urmatoarele acte oficiale pe care le puteti gasi si aici:

   • cererea de inregistrare privind hotararea fondatorilor pentru dizolvarea firmei (in cazul in care asociatii sunt de acord cu hotararea de dizolvare si modalitatea de impartire a bunurilor);
   • dovada platii taxelor si a tarifelor legale (taxa judiciara de timbru, tariful de publicare in Monitorul Oficial, taxa de registru);
   • notificarea O.N.R.C in vederea radierii societatii;
   • actul care va cuprinde decizia fondatorilor pentru rambursarea creantelor neplatite.


            Etapa efectiva a radierii firmei presupune depunerea unui dosar cu urmatoarele acte in vederea finalizarii procesului de desfiintare:

   • cererea de radiere a societatii comerciale;
   • decizia asociatului unic (va cuprinde antetul firmei, numarul si data, precum si semnatura) prin care se ia act de dizolvarea societatii ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide radierea;
   • certificatul de inregistrare si anexa/anexele;
   • certificatul emis de organul fiscal din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat;
   • copie de pe decizia de lichidare si repartizare a activului aprobata de asociatul unic;
   • dovezile privind plata taxei de registru.
          
             Decizia de dizolvare a SRL-ului poate fi inaintata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca.

Sunday, March 2, 2014

Aplicatia smartphone anticoruptie InfoCoruptie               Aplicatia InfoCoruptie se poate instala atat pe smartphone, cat si pe tableta folosind sistemele de operare Android sau IOS.

                Aceasta vine in sprijinul utilizatorilor sai pentru sesizarea faptelor de coruptie in 3 moduri distincte:

       • in functie de domeniul in care a fost savarsita fapta de coruptie, utilizatorul poate suna la Directia Generala Anticoruptie, Directia Nationala Anticoruptie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la Ministerul Educatiei, Sanatatii 
       • utilizatorul poate completa o petitie la care va primi un raspuns in maxim 30 de zile
       • posibilitatea de a raporta online cazul de coruptie sub anonimat                      Utilizarea aplicatiei ofera atat posibilitatea raportarii cazurilor de coruptie, cat si informarea asupra tuturor evenimentelor anticoruptie din Romania, permitand totodata utilizatorilor sa se alature unei comunitati anticoruptie prin intermediul contului de Facebook.

                    Aplicatia InfoCoruptie poate fi descarcata pentru sistemul de operare Android (aici), iar pentru IOS (aici).

                    "Frige-i tu ca sa nu te friga ei!"

             

Saturday, March 1, 2014

Contestarea deciziei de concediere

             Conform art.58 din Codul Muncii privind Incetarea contractului individual de munca, concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care fie tin de persoana salariata, fie nu tin de persoana de persoana salariata.

             Salariatii ale caror concediere a survenit din motive care nu tin de persoana lor (desfiintarea locului de munca), au dreptul la plati compensatorii doar daca acest lucru este prevazut in Contractul colectiv de munca, Contractul individual de munca sau in Regulamentul intern al angajatorului.

               Obligatia angajatorului in cazul concedierii unui salariat este acordarea unui preaviz, care nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare, nerespectarea obligatiei atragand nulitatea absoluta a deciziei de concediere.

                Decizia de concediere trebuie comunicata salariatului in scris, trebuie sa contina in mod obligatoriu  motivele care au determinat concedierea, durata de preaviz si lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate (daca exista obligativitate din partea angajatorului in ceea ce priveste oferta de redistribuire in campul muncii in anumite cazuri). In cazul unui conflict de munca sustinut in instanta, angajatorul nu poate invoca alte motive decat cele mentionate in decizia de concediere.

                 In cazul concedierii cu caracter permanent, pe langa criteriile de rasa, sex, etnie, religie care sunt interzise, angajatorului ii este de asemenea interzisa si concedierea in cazul exercitarii a dreptului la greva (in conditiile legii). In cazul concedierii cu caracter temporar, aceasta nu poate fi dispusa pe durata concediului de odihna, a concediului de maternitate, precum si pe durata incapacitatii temporare de munca (dovedita cu certificat medico-legal).

                  Salariatul poate contesta in instanta decizia de concediere in maxim 30 de zile de la data in care acesta a aflat despre hotararea unilaterala a angajatorului privind modificarea, incheierea si suspendarea contractului de munca.