Saturday, October 4, 2014

Diferenta intre insolventa si insolvabilitate


          Privind din perspectiva starii patrimoniului, insolventa si insolvabilitatea sunt deopotriva proceduri prin care se urmareste stingerea anumitor obligatii datorate.


           Procedura insolventei reglementata de Legea 85/2014 se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru lichidarea datoriilor ajunse la data scadenta. Exista posibilitatea ca in patrimoniul societatii sa se afle active sau bunuri ce pot fi valorificate pentru stingerea datoriilor.
          Mai exact, in momentul in care debitorul nu mai dispune de sume "cash" pentru plata datoriilor ajunse la scadenta, acesta se afla in stare de insolventa. Aplicand prevederile Legii Insolventei, daca debitorul insolvent intruneste anumite conditii, are posibilitatea de a intra intr-o faza a reorganizarii activitatii in baza unui plan aprobat de creditori si confirmat de judecatorul sindic. In caz ca debitorul nu respecta planul de reorganizare, acesta intra direct in faliment.

        Procedura insolvabilitatii reglementata de art. 172 din Ordonanta Guvernului 92/2003 presupune acea stare de dezechilibru financiar al patrimoniului debitorului, in care valoarea elementelor pasive (generatoare de datorii/cheltuieli) este mai mare decat valoarea celor active (generatoare de venituri).

       

Saturday, April 5, 2014

Drepturile angajatului care lucreaza 14 zile consecutiv

     
              Potrivit Codului Muncii, angajatul care munceste timp de 14 zile consecutiv, are dreptul la 4 zile de odihna si dublul compensatiilor care i se cuvin.


                Teoretic, repausul saptamanal se acorda de catre angajator in numar de 2 zile consecutive, sambata si duminica. In situatii extraordinare, zilele de repaus acordate de angajator ca urmare a muncii depuse de salariat timp de 14 zile consecutiv trebuie acordate cumulat, in total avand dreptul la 4 zile de repaus.

             Un ultim beneficiu al angajatului ca urmare a activitatii continue timp de 14 zile, este acela de adaugare a dublului compensatiilor pentru munca suplimentara depusa. Desigur, acordul salariatului este necesar pentru zilele consecutive muncite.

             In situatia in care angajatorul incalca aceste 2 drepturi ale angajatului, acesta poate fi sanctionat pentru nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara si nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal conform art.260, alin.1, lit.i) din Codul Muncii, valoarea amenzilor variind intre 1.500 si 3.000 de lei pentru fiecare dintre cele 2 contraventii, cumulat pana la 6.000 de lei.

Tuesday, March 4, 2014

Inchiderea sau dizolvarea unui SRL
             Antreprenorii pot lua decizia ca la un moment dat sa-si lichideze firma ca urmare a insolventei, a trecerii perioadei pentru durata firmei sau nerealizarea obiectelor de activitate ale societatii. Desfiintarea unei firme, in cazul de fata, a SRL-ului, este cel mai usor de realizat fata de celelalte forme legale de companii.

             Inchiderea unei firme cunoaste doua, respectiv trei etape: dizolvare si radiere. In cazul in care asociatii nu se inteleg la impartirea bunurilor, intervine o etapa intermediara, lichidarea.

              Dizolvarea firmei se poate realiza in mod voluntar prin hotararea asociatilor sau poate fi de drept. Cauzele de dizolvare se regasesc in Legea 31/1990 privind societatile comerciale sau in actul constitutiv al firmei.

              Dizolvarea presupune intocmirea dosarului cu urmatoarele acte oficiale pe care le puteti gasi si aici:

   • cererea de inregistrare privind hotararea fondatorilor pentru dizolvarea firmei (in cazul in care asociatii sunt de acord cu hotararea de dizolvare si modalitatea de impartire a bunurilor);
   • dovada platii taxelor si a tarifelor legale (taxa judiciara de timbru, tariful de publicare in Monitorul Oficial, taxa de registru);
   • notificarea O.N.R.C in vederea radierii societatii;
   • actul care va cuprinde decizia fondatorilor pentru rambursarea creantelor neplatite.


            Etapa efectiva a radierii firmei presupune depunerea unui dosar cu urmatoarele acte in vederea finalizarii procesului de desfiintare:

   • cererea de radiere a societatii comerciale;
   • decizia asociatului unic (va cuprinde antetul firmei, numarul si data, precum si semnatura) prin care se ia act de dizolvarea societatii ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide radierea;
   • certificatul de inregistrare si anexa/anexele;
   • certificatul emis de organul fiscal din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat;
   • copie de pe decizia de lichidare si repartizare a activului aprobata de asociatul unic;
   • dovezile privind plata taxei de registru.
          
             Decizia de dizolvare a SRL-ului poate fi inaintata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca.

Sunday, March 2, 2014

Aplicatia smartphone anticoruptie InfoCoruptie               Aplicatia InfoCoruptie se poate instala atat pe smartphone, cat si pe tableta folosind sistemele de operare Android sau IOS.

                Aceasta vine in sprijinul utilizatorilor sai pentru sesizarea faptelor de coruptie in 3 moduri distincte:

       • in functie de domeniul in care a fost savarsita fapta de coruptie, utilizatorul poate suna la Directia Generala Anticoruptie, Directia Nationala Anticoruptie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la Ministerul Educatiei, Sanatatii 
       • utilizatorul poate completa o petitie la care va primi un raspuns in maxim 30 de zile
       • posibilitatea de a raporta online cazul de coruptie sub anonimat                      Utilizarea aplicatiei ofera atat posibilitatea raportarii cazurilor de coruptie, cat si informarea asupra tuturor evenimentelor anticoruptie din Romania, permitand totodata utilizatorilor sa se alature unei comunitati anticoruptie prin intermediul contului de Facebook.

                    Aplicatia InfoCoruptie poate fi descarcata pentru sistemul de operare Android (aici), iar pentru IOS (aici).

                    "Frige-i tu ca sa nu te friga ei!"

             

Saturday, March 1, 2014

Contestarea deciziei de concediere

             Conform art.58 din Codul Muncii privind Incetarea contractului individual de munca, concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care fie tin de persoana salariata, fie nu tin de persoana de persoana salariata.

             Salariatii ale caror concediere a survenit din motive care nu tin de persoana lor (desfiintarea locului de munca), au dreptul la plati compensatorii doar daca acest lucru este prevazut in Contractul colectiv de munca, Contractul individual de munca sau in Regulamentul intern al angajatorului.

               Obligatia angajatorului in cazul concedierii unui salariat este acordarea unui preaviz, care nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare, nerespectarea obligatiei atragand nulitatea absoluta a deciziei de concediere.

                Decizia de concediere trebuie comunicata salariatului in scris, trebuie sa contina in mod obligatoriu  motivele care au determinat concedierea, durata de preaviz si lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate (daca exista obligativitate din partea angajatorului in ceea ce priveste oferta de redistribuire in campul muncii in anumite cazuri). In cazul unui conflict de munca sustinut in instanta, angajatorul nu poate invoca alte motive decat cele mentionate in decizia de concediere.

                 In cazul concedierii cu caracter permanent, pe langa criteriile de rasa, sex, etnie, religie care sunt interzise, angajatorului ii este de asemenea interzisa si concedierea in cazul exercitarii a dreptului la greva (in conditiile legii). In cazul concedierii cu caracter temporar, aceasta nu poate fi dispusa pe durata concediului de odihna, a concediului de maternitate, precum si pe durata incapacitatii temporare de munca (dovedita cu certificat medico-legal).

                  Salariatul poate contesta in instanta decizia de concediere in maxim 30 de zile de la data in care acesta a aflat despre hotararea unilaterala a angajatorului privind modificarea, incheierea si suspendarea contractului de munca.

Sunday, February 23, 2014

Contestarea ridicarii masinii


                    Potrivit Codului Rutier, politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea in locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar si care constituie un obstacol pentru circulatia publica.
                   
                       Pentru ca ridicarea masinii sa fie valabila, trebuie indeplinite cumulativ cele 2 conditii impuse de textul legii. 
             
                        Contestarea deciziei de ridicare a autovehiculelor parcate sau stationate ilegal poate fi atacata, Curtea de Apel Bucuresti stabilind printr-o decizie definitiva si irevocabila ca ridicarea masinilor parcate in locuri nepermise, precum si amendarea proprietarilor nu sunt legale.

                       Conform deciziei instantei, proprietarii autovehiculelor care au platit taxa respectiva sunt indreptatiti sa solicite returnarea acesteia.

                        Procedura de contestare in cazul deciziei ridicarii abuzive a masinii poate fi parcursa luand in calcul 3 metode:


    1. Prima varianta presupune ca proprietarul sa dea in judecata Politia Comunitara in baza unei plangeri contraventionale considerandu-se ca dispozitia de ridicare (emisa de Consiliul Local) este un simplu proces-verbal de contraventie si solicitand restituirea banilor.
    2. Cea de-a doua varianta este ca proprietarul sa aleaga calea atacarii in Contencios administrativ, solicitand instantei anularea dispozitiei de ridicare emisa de Consiliul Local. Pentru restituirea taxei este necesar un nou litigiu.
    3. Ultima metoda de rezolvare este inaintarea unei actiuni civile impotriva firmei de ridicari, aceasta din urma fiind obligata la restituirea taxei platite ca fiind o plata nedatorata.

Friday, February 21, 2014

Ajutor acordat catre tinerii intreprinzatori


                   

               Ajutorul acordat anul acesta catre tinerii intreprinzatori prin programul implementat de Departamentul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT) are in vedere atat incurajarea si stimularea infiintarii de noi microintreprinderi si de dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale, precum si facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.


                        Cine poate beneficia?
 

  • persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti cu varsta de pana la 35 de ani;
  • anterior datei inmatricularii a societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detine calitatea de  actionar sau asociat al unei intreprinderi costituite in Spatiul Economic European;
  • infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
  • declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;
  • sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.

     
          De asemenea, pentru a intra in program, microintreprinderea nou infiintata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


  • este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata;
  • se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintari si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  • este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati;
  • este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
  • are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).

                  
                        Care sunt facilitatile?

  • acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile;
  • garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pentru creditele contractate de "SRL-D" pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;
  • scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata;
  • scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
  • consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi mici si mijlocii si Cooperatie (O.T.I.M.M.C.), in a carui raza de competenta isi are sediul social.