Sunday, June 30, 2013

Legea 448/2006 - Drepturile persoanelor cu handicap


               Persoanele cu dizabilitati sunt cele care trebuie sa indure cel mai mult neglijenta si carora le este mai dificil sa se adapteze in societate. De aceea, putem observa ca de-a lungul timpului le-au fost create diverse metode care sa le faciliteze aceasta adaptare in societate.
                Totusi, pe langa acestea, persoanele cu dizabilitati beneficiaza si de alte drepturi, avand la randul lor unele obligatii.
                In primul rand, sunt scutite:

     • de la plata impozitului pentru spatiile de locuit, de impozitul pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala, dar si de taxa asupra vehiculelor si autovehiculelor adaptate handicapului, taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru diverse activitati economice, de taxa vizei anuale a acestora si de plata taxei hoteliere.

                In al doilea rand, atat persoanele cu dizabilitati, cat si familia sau persoana care are il/o are in ingrijire pot beneficia de credite a cerui dobanda este suportata din bugetul de stat, in baza unui contract, sub conditia platii la timp a ratelor si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea sa nu depaseasca 10 ani. Pentru a obtine un astfel de credit, persoana trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

     • o cerere, certificatul de incadrare in grad de handicap, copie de pe actul de identitate, o declaratie pe propria raspundere, declaratie pe propria raspundere de a comunica catre DGASPC (Directia Generala de asistenta sociala si protectia copilului) orice actualizare sau modificare a certificatului de incadrare in grad de handicap, declaratie pe propria raspundere cu privire la utilizarea creditului, dupa caz, copie dupa hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie sau dispozitie de tutela/curatela

               Aceste documente se depun la Registratura DGASPC. In cazul in care persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursare, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.
         
               Mai mult, persoanele cu dizabilitati, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, dar si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale. Autoturismele echipate si adaptate conducerii de catre persoanele cu handicap fizic grav si accentuat, care poseda permis de conducere, sunt exceptate de la plata taxei. Aceasta prevedere se aplica numai pentru achizitionarea unui singur autoturism in decurs de 5 ani si daca acesta este in proprietatea persoanei cu dizabilitati. In cazul achizitionarii unui autoturism adaptat special pentru persoanele depedente de scaunul cu rotile, valoarea unui astfel de credit nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. De mentionat faptul ca autoturismele care au cutie de viteze automata nu intra in aceasta categorie si nu sunt scutite de la plata taxei.
           
              Persoanele cu handicap, dar si reprezentatii legali ai acestora, pot beneficia la cerere de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Acest card se elibereaza de catre Serviciul Reglementari Transpoturi Urbane din cadrul Directiei Drumuri si Transporturi a Primariei unde persoana cu handicap este domiciliata.
             Aceste persoane cu dizabilitati beneficiaza si de asistenta medicala gratuita, inclusiv pentru medicamente gratuite, dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, servicii gratuite de cazare si masa pentru insotitor, asigurate de "Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate". De asemenea acestea au dreptul la un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala, dar si a recomandarii medicului de familie sau specialistului.

             Totodata, printre cele mai importante drepturi ale persoanelor cu dizabilitati mentionate mai sus, se numara si dreptul la asistenta juridica gratuita in combaterea neglijentei si abuzului suportate de acestea.


Friday, June 28, 2013

Programul Rabla 2013 - Noile conditii de casare             Dupa cum probabil se stie, "Programul de stimulare a innoirii parcului auto national" denumit si "Programul Rabla" se mandreste cu un numar foarte ridicat de autovehicule casate care depaseste cifra de 300.000 si peste 100.000 de autoturisme noi in cei 3 ani de activitate .
             In comparatie cu etapele si conditiile care trebuiau indeplinite in 2012, anul acesta Programul Rabla cunoaste anumite schimbari din punct de vedere al desfasurarii. In anii anteriori, fiecare cetatean primea un voucher in valoare de 3.800 lei pentru fiecare masina casata, avand posibilitatea de a preda REMAT-urilor pana la 3 masini sau cumparand voucherele de pe piata.
         
             Anul acesta cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se poate adauga un Eco-bonus in valoare de 500 lei daca proprietarul indeplineste anumite caracteristici:

      • la achizitionarea unui autovehicul nou, incadrat in norma de poluare Euro 6
      • la achizitionarea unui autovehicul nou, al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/km
      • la achizitionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie HIBRID
          Pentru un autovehicul uzat predat spre casare se elibereaza un singur tichet, iar pentru achizitionarea unui autovehicul nou se poate utiliza doar un singur tichet, fiind exclusa varianta cumulului de tichete. Mai mult decat atat, daca proprietarul indeplineste caracteristicile de mai sus in vederea achizitionarii unui autoturism nou, este permis cumulul a cel mult 2 Eco-bonusuri. Cumulul celor 2 Eco-bonusuri se pierde in momentul in care tichetul este cedat in favoarea altei persoane.

         In momentul eliberarii tichetului, utilizarea acestuia se face in termen de 45 de zile de la eliberare, fara a depasi data de 20 noiembrie. Neutilizarea acestuia atrage stingerea dreptului de beneficiu al primei de casare.
         Pentru ca proprietarul sa beneficieze de prima de casare, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

      • a predat autovehicului uzat (avand o vechime mai mare sau egala cu 10 ani) la un colector avizat prin care i s-a eliberat certificatul de distrugere
      • a radiat autoturismul din evidenta circulatiei si a obtinut certificatul de radiere
      • a prezentat colectorului dovada radierii autoturismului si a obtinut tichetul
      • s-a inscris la un producator validat in baza tichetului si a documentelor aferente
      • a achizitionat autoturismul nou de la producator
         Etapa de repartizare a voucherelor a inceput din data de 15 mai, Administratia Fondului de Mediu (AFM) distribuind un efectiv de 20.000 de vouchere.

Wednesday, June 26, 2013

Contractul de locatiune (inchiriere) - Drepturi si ObligatiiContractul de locatiune in Noul Cod Civil

            In ziua de azi numarul locuintelor inchiriate a crescut destul de mult, comparativ cu anii anteriori. Din aceasta cauza consider ca este necesar sa explic in ce consta un contract de inchiriere, dar si obligatiile si drepturile atat ale locatarului, cat si ale locatarului.

              Locatorul este cel care da in folosinta un bun unui locatar, printr-un contract de locatiune si in schimbul unui pret, chiria. In cazul in care locatiunea are ca obiect bunuri imobile, ea se numeste inchiriere; daca sunt bunuri agricole, se numeste arendare.

              Durata unei locatiuni este de maxim 49 de ani. Totusi, daca in contract nu s-a stipulat perioada, acesta se considera incheiat:

    • pentru un an in cazul locuintelor nemobilate / spatii pentru exercitarea unei activitati 
    • pe durata corespunzatoare unitatii de timp pentru care s-a calculat chiria, in cazul apartamentelor / bunurilor mobile
    • pe durata locatiunii imobilului, in cazul bunurilor mobile puse la dispozitia locatarului pentu folosinta unui imobil


              Locatarul este obligat sa predea locatarului bunul impreuna cu toate accesoriile sale in stare buna de functionare, sa asigure reparatiile necesare pentru a tine bunul intr-o stare corespunzatoare
pe toata durata locatiunii. Mai mult, acesta trebuie sa ii asigure linistea si utila folosire a bunului locatarului si sa il apere pe acesta in cazul in care un tert pretinde drept asupra bunului, dar si garantia contra tuturor viciilor lucrului (indiferent daca aceastea existau inainte de incheierea contractului sau dupa).

             Locatarul are obligatia de a plati chiria la termenul stabilit prin contract, potrivit uzantelor sau in urmatoarele cazuri:

    • in avans pentru toata durata contractului, daca aceasta nu depaseste o luna; 
    • in prima zi lucratoare a fiecarei luni, daca durata locatiunii este mai mare de o luna, dar mai mica de un an; 
    • in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, daca durata locatiunii este de cel putin un an. 


            Acesta trebuie sa pastreze bunul in buna functionare pe toata durata locatiunii. In caz contrar, locatorul poate cere daune-interese sau rezilierea contractului.

            Totodata, locatarul trebuie sa permita examinarea bunului de catre locator la intervale rezonabile de timp, precum si de catre cei care doresc sa il cumpere sau sa il ia in locatiune, dupa incetarea contractului; iar la incetarea contractului sa restituie bunul. Mai mult, in cazul unor reparatii care dureaza mai mult de 10 zile,pretul chiriei va fi scazut proportional cu timpul si cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit. In cazul in care, in  timpul executarii lucrarilor, bunul devine impropriu pentru intrebuintare, locatarul poate cere rezilierea contractului.


             Incetarea unui contract se poate face in cazul in care comportamentul locatarului face imposibila convietuirea cu alte persoane sau cu imobile aflate in vecinatate. Este prevazut un preaviz de cel putin 60 de zile pentru ca locatarul sa denunte unilateral contractul, daca inchirierea este pe durata determinata. Atunci cand contractul este incheiat pe perioada nedeterminata, chiriasul poate denunta contractul prin notificare prin respectarea unui termen de preaviz ce nu poate fi mai mic de 60 de zile (daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o luna sau mai mare) sau 15 zile (daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o luna).

           In cazul incare locatarul decedeaza, contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii decesului.Monday, June 24, 2013

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice         

          Astazi voi aborda anumite prevederi ale Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Din continutul prezentei legi, dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

                In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:

      1. pensia pentru limita de varsta
      2. pensia anticipata
      3. pensia anticipata partiala
      4. pensia de invaliditate 
      5. pensia de urmas


                In functie de conditia persoanei sunt necesare indeplinirea unor praguri pentru a obtine tipul de pensie de care beneficiaza.

               Pensia pentru limita de varsta - au dreptul persoanele care indeplinesc la data pensionarii conditiile care privesc atat varsta standard de pensionare, cat si stagiu minim de cotizare sau specialitate. Varsta standard de pensionare in cazul barbatilor este de 65 de ani, iar pentru femei 63 de ani. Atat barbatii, cat si femeile au de atins un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Atingerea stagiului de cotizare se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, ajungand pana la stagiul complet de cotizare (35 ani) atat pentru femei, cat si pentru barbati. Pentru o mai buna intelegere, perioada de cotizare este egala cu vechimea in munca. De asemenea, documentul atasat are in componenta varstele standard de pensionare, stagiile complete si stagiile minime de cotizare.

Nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin 1/3 din stagiul complet de cotizare.

           
               Pensia anticipata - aceasta revine persoanelor cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiu complet de cotizare. Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta. De asemenea, la data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.
Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta se face din oficiu.

              
              Pensia anticipata partial - pentru aceasta categorie sunt necesare indeplinirea conditiilor pensiei anticipate cu adaugarea mentiunii cuantumului acesteia care este calculat din suma pensiei pentru limita de varsta care i s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acesteia cu 0.75 % pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

              
              Pensia de invaliditate - au dreptul acele persoane care si-au pierdut total sau cel putin jumate din capacitate de munca din cauza accidentelor de munca, bolilor profesionale, neoplaziilor (cancerul), schizofreniei, SIDA, bolilor obisnuite si accidentele care nu au legatura cu munca.
In raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este :

      • de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire
      • de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire
      • de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala cu cel mult jumate din timpul normal de munca

In cazul persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca, beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat stagiu de cotizare necesar in raport cu varsta (conform tabelului).

               
               Pensia de urmas - au dreptul copii (pana la varsta de 16 ani si daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata pana la varsta de 26 ani sau pe toata durata invaliditatii care s-a ivit in perioadele mentionate - 16 ani, respectiv 26) si sotul supravietuitor pe toata durata vietii la implinirea varstei de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. 

In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani, cuantumul pensiei se diminueaza cu 0.5 % pentru fiecare luna, respectiv 6 % pentru fiecare an de casatorie in minus. Pensia de urmas se poate stabili, dupa caz, atat din pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul persoana decedata, cat si din pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual, aferent celor 2 categorii de pensii, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel: 
      • 50% — pentru un singur urmas
      • 75% — pentru 2 urmasi 
      • 100% — pentru 3 sau mai multi urmasi
               

Saturday, June 22, 2013

Scutirea de la plata impozitului pe teren si cladiri

             Ce este impozitul?
         
Impozitul este acea prelevare pecuniara si obligatorie efectuata de catre stat asupra bunurilor individuale sau ale colectivitatii.
           Statul roman se mandreste cu cel mai mare numar de impozite din cadrul Uniunii Europene (124), la polul opus fiind Suedia cu un numar de 2 impozite.

                Ce este taxa?
         
           Taxa este obligatia baneasca pe care trebuie sa o achite persoana fizica sau juridica pentru diferite prestatii efecutate de autoritatile publice.

           Exceptia platii impozitului pe teren si cladiri precum si a unor taxe se regaseste in art.284 coroborat cu art.282 si art.283 din Codul Fiscal. Acesta scoate in evidenta urmatoarele categorii de persoane care sunt scutite de plata:

      1. veteranii de razboi
      2. persoanele Legii Recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989 (sunt scutite de plata atat pentru locuinta de domiciliu aflata in buletin si terenul aferent locuintei, cat si pentru un autoturism tip hycomat)
Impozitul locuintei folosite ca domiciliu si impozitul pe terenul aferent cladirii, precum si taxele locale nu se aplica in cazul urmatoarelor persoane:

      • vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit
            Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate sunt scutite de la plata impozitului locuintei la care domiciliaza si a terenului aferent cladirii utilizate. De asemenea sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice.

            In conditiile O.G nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, persoanele fizice si juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic locuintele pe care le detin in proprietate sunt scutite de autorizatia de construire pentru lucrarile de reabilitare termica si de impozitul pentru aceste cladiri timp de 7 ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare.

           Impozitul pe cladire datorat de o persoana fizica nu se datoreaza in cazul in care cladirea este o locuinta noua (realizata in conditiile Legii 114/1996) sau cladirea este realizata pe baza de credite (in conformitate cu O.G 19/1994). Persoana care indeplineste mentiunile de mai sus este scutita pe o perioada de 10 ani de la data dobandirii locuintei.

         
           

Thursday, June 20, 2013

Modul de desfasurare a unui proces civil - (faze si etape)


           
          La noi in tara activitatea procesuala, dupa cum se stie, se deruleaza cu pasi marunti, in functie de gravitatea cauzei. De aceea, pentru o mai buna cunoastere, voi reda aceasta actiune a justitiei si voi incerca sa explic intr-un sens mai accesibil tuturor.

Ce este acela un proces civil si care e modalitatea desfasurarii?

            Procesul civil reprezinta acea activitate pe care o desfasoara atat instantele de judecata, partile, cat si raporturile ce se nasc intre ei in scopul stabilirii drepturilor inaintate judecatii sau a executarilor silite a hotararilor judecatoresti.

           Fazele si etapele procesului civil sunt urmatoarele:
     • Judecata
     • Executarea silita
           Judecata, de asemenea, este de 2 tipuri si cuprinde urmatoarele etape:

     1. Judecata in fond 
     • etapa scrisa - incepe cu cererea scrisa de chemare in judecata prin care reclamantul pretinde pretentia impotriva paratului, acesta din urma aparandu-se printr-un act de intampinare
     • etapa dezbaterilor - prin care se formeaza convingerea judecatorului asupra raportului juridic intre parti in temeiul probelor ce se administreaza
     • etapa deliberarii si pronuntarii hotararii - in care deliberarea judecatorilor se realizeaza in secret in Camera de Consiliu, pronuntarea hotararii efectuandu-se in sedinta publica
                                              2.  Judecata prin caile de atac

     • Apel - prin aceasta cale de atac este suficienta simpla nemultumire a unei parti
     • Recurs - hotararile pronuntate in apel se pot ataca pe aceasta cale in conditiile prevazute de lege (art. 304 C.proc.civ)
           Executarea silita intervine in cazul hotararilor susceptibile de a fi puse in executare cu ajutorul fortei coercitive a statului. Aceasta presupune doua tendinte: directa sau indirecta.
           Nu este necesar ca un proces sa parcurga ambele faze (Judecata si executare silita) sau o faza sa parcurga toate etapele.Tuesday, June 18, 2013

Contestarea unui proces-verbal de contraventie


        Contestarea unui proces-verbal de contraventie survine in masura in care a fost aplicata o sanctiune contraventionala de agentul constatator in conformitate cu dispozitiile O.G. nr.2/2001.  
             Printre cele mai importante si uzuale sanctiuni contraventionale sunt: avertismentul, amenda contraventionala, prestarea unui serviciu in folosul comunitatii si suspendarea sau anularea a unei autorizatii de exercitare a unei activitati.

             Asadar, dreptul de contestatie se va realiza in termen de 15 zile din momentul comunicarii procesului-verbal -(de la data primirii prin posta)- sau, dupa caz, din momentul semnarii acestuia curgand cele 15 zile. Procedura contestarii impotriva procesului-verbal de contraventie se poate realiza la judecatoria de pe raza localitatii, incluzand urmatoarele acte:

     1. Plangerea impotriva procesului-verbal continand semnatura si data (model)
     2. Copia de pe procesul-verbal de constatare
     3. Fotocopie a actului de indentitate
     4. Dupa caz, o fotocopie a dovezii retinerii permisului de conducere sau a certificatului de inmatriculare
            In cazul in care, printre sanctiunile care au fost aplicate se numara si suspendarea permisului de conducere, in timpul in care plangerea este solutionata nu se suspenda dreptul de conducere al soferului.
         
            Pentru a fi legal, procesul-verbal trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

     • data si locul unde este incheiat
     • numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator
     • informatii din actul de indentitate al conducatorului auto, ocupatia si locul de munca
     • descrierea faptei contraventionale care a fost savarsita cu indicarea datei, orei si locului
     • precizarea actului normativ prin care se stabileste si sanctioneaza contraventia
     • in cazul producerii unui accident de circulatie, precizarea societatii de asigurari
     • posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ
     • termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depunde plangerea
            Daca agentul constata mai multe contraventii, va intocmi un singur proces-verbal.
         
            Procesul-verbal devine nul in urmatoarele situatii:

     • lipsa numelui si calitatii agentului constatator, precum si a semnaturii acestuia
     • lipsa numelui si prenumelui contravenientului
     • neindicarea sau descrierea confuza a faptei savarsite de contravenient, precum si data la care a fost savarsita
     • descrierea vaga a faptei contraventionale sau copierea textului sanctionator
     • incheierea procesului-verbal in absenta contravenientului (aceasta situatie este valabila in cazul in care contravenientul isi exprima refuzul expres sau tacit)
         


Monday, June 17, 2013

Infiintarea unui S.R.L        Pentru a constitui o societate cu raspundere limitata trebuie parcurs un adevarat mecanism birocratic. Insa, ramane la indemana oricui sa apeleze la serviciile unui jurist pentru indeplinirea acestui proces.
               Voi enumera pasii care trebuie indepliniti, actele constitutive firmei si institutiile publice aferente la care trebuie depuse actele in cauza.
             

  1. Primul pas este completarea si introducerea acestui model de cerere la Registrul Comertului de verificare a disponibilitatii firmei si rezervarea denumirii firmei alegandu-va cel putin 3 denumiri, precum si alegerea obiectului de activitate al acesteia
  2. Dovada actului de spatiu se poate face printr-un extras de carte funciara, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere 
  3. Declaratie pe propria raspundere a administratorilor si asociatilor potrivit careia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat si de administrator al unei societati comerciale
  4. Cazierul fiscal extras de la ANAF prin acest model de cerere
  5. Specimenul de semnatura introdus prin acest formular
  6. Dovada depunerii capitalului social se poate realiza prin chitante C.E.C care atesta aportul in numerar
  7. Si in final Actul constitutiv al societatii care trebuie sa contina pe langa cele mentionate mai sus, durata societatii si datele de indentificare ale asociatului (model)

             Toate actele necesare infiintarii unei firme trebuie autentificate si inregistrate de catre un notar, iar in termen de 3 zile de la depunerea si acceptarea dosarului, se poate ridica Certificatul de inmatriculare al societatii, dupa care inregistrat la Administratia Finanaciara.Sunday, June 16, 2013

Raspunderea hotelierului fata de client           Ca tot va veni luna concediilor si majoritatea populatiei isi va petrece vacanta pe litoral, voi evidentia cele mai importante aspecte care trebuie avute in vedere in privinta cazarii intr-o unitate hoteliera.
               
                 Potrivit reglementarilor din Codul Civil, conform art. 2127 - (1) Persoana care ofera publicului servicii de cazare, denumita hotelier, este raspunzatoare (...) pentru prejudiciul cauzat  prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client in hotel.

                 Pentru a fi incadrate in raspunderea hotelierului, bunurile clientilor trebuie sa fie atat in incinta hotelului, cat si in afara acestuia pe perioada cazarii. In ceea ce priveste raspunderea in afara unitatii, hotelierul ori un prepus al acestuia isi asuma obligatia de supraveghere. Mai mult, hotelierul raspunde si pentru autovehiculele aflate in parcarea hotelului, precum si de bunurile care se afla in acestea.
             
                  De la aceasta raspundere nu se poate deroga in cazul in care prejudiciul este cauzat din culpa hotelierului care a refuzat primirea lor in depozit cand acest lucru era obligatoriu. Primirea unui bun in depozit poate fi respinsa in cazul in care bunul este excesiv de valoros, periculos sau incomod. Totusi, raspunderea hotelierului este limitata in cazul in care bunul furat, distrus sau deteriorat depaseste de o suta de ori valoarea pretului pe o zi pentru a camerei oferita spre inchiriere clientului.
               
                 Hotelul nu raspunde in cazul in care deteriorarea, distrugerea sau furtul a fost cauzata de catre client, de un caz de forta majora (calamitati naturale, razboi) sau de natura bunului.
               
                 Dreptul la repararea prejudiciul suferit prin furt, distrugere sau deteriorare se stinge odata cu implinirea a 24 de ore de la constatarea prejudiciul de catre client si daca in decurs de 6 luni nu a introdus cererea in reparare a prejudiciului.
                In cazul in care clientul nu achita pretul camerei si al serviciilor hoteliere, administratia hotelului are dreptul de executare a bunurilor aduse de client.
             
               Toate mentiunuile expuse mai sus se pot aplica si in cazul spitalelor, pensiunilor si vagoanelor de dormit.
             
                 

                

Saturday, June 15, 2013

Dreptul returnarii unui produs
           Cred ca toti am trecut prin situatia de a cumpara un produs expirat, defect sau care nu era in concordanta cu descrierea oferita de vanzator, in special in cazul produselor comandate pe internet.
           Din aceasta cauza va voi prezenta astazi Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, aducand in vedere dreptul consumatorului la restituirea produsului si la despagubirea acestuia.

              Conform art. 5 si art. 9, vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare. In caz contrar, vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existente la momentul cand au fost livrate produsele. Un produs este in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca: 

   1. acesta corespunde descrierii facute de vanzator si are calitatile prezentate; 
   2. corespunde scopului specific solicitat de consumator, scop adus la cunostinta vanzatorului;
   3. corespunde scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produse de acelasi tip si prezinta parametrii de calitate si performantele normale la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil. 
              Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca, conform art.6, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator.

             In momentul in care consumatorul constata o lipsa de conformitate, conform art. 11, are dreptul de a solicita vanzatorului aducerea la conformitate a produsului, fara plata, prin inlocuire ori reparare, sau sa beneficieze de o reducere a pretului ori de incheierea contractului privind produsul cu pricina, conform art.13 si 14.
             In cazul masurii de reparare a produsul, trebuie stabilita, de comun acord, o perioada rezonabila de timp care nu poate depasi mai mult de 15 zile de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta lipsa de conformitate a produsului. In cazul repararii se vor monta numai piese noi.

             Consumatorul are dreptul la solicitarea unei reduceri de pret sau incheierea contractului daca, conform art. 13:

   •  nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;
   • vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila;
   • vanzatorul nu a luat masura reparatorie, fara inconveniente semnificative pentru consumator
Totusi, pentru a putea cere despagubiri, consumatorul trebuie sa declare lipsa de conformitate a produsului in termen de doua luni de la data la care a constatat-o.

            In ceea ce priveste garantia unui produs, aceasta trebuie sa fie obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, in conditiile specificate in declaratiile referitoare la garantie si in publicitatea aferenta. Mai mult, garantia trebuie sa:
   • cuprinda mentiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului si sa ateste in mod clar ca aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita
   • precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, durata medie de utilizare, modalitatile de asigurare a garantiei - intretinere, reparare, inlocuire si termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale unitati specializate de service
   • sa fie redactată in termeni simpli si usor de inteles
In cazul nerespectarii dispozitiilor cu privire atat la garantie, cat si la vanzarea de produse in lipsa de conformitate, se pot aplica amenzi de la 1.000 la 25.000 lei.
              
              Cu toate acestea, daca se vor avea in vedere toate conditiile legale incheiate in cadrul unui contract, totul va decurge in conditii excelente.

Friday, June 14, 2013

Plata nedatorata
          Deoarece se evita sau se fac unele confuzii cand vine vorba despre restituirea unei plati nedatorate, am ales sa vorbesc astazi despre o sectiune din Codul Civil, din capitolul Faptele juridice licite - Plata nedatorata.
   
            Notiunea de plata nedatorata este reglementata de Codul Civil incepand cu art. 1341 pana la art. 1344, semnificand faptul ca cel care plateste fara a datora are dreptul la restituire. Plata poate reprezenta o suma de bani sau un bun individual determinat. Plata nedatorata nu are temei contractual, ci obligatia de restituire are la baza un fapt juridic.
            Partile in aceasta situatie sunt creditorul - cel de la care porneste plata si debitorul - celui caruia i se face plata. Pentru a se supune restituirii platii din partea debitorului catre creditor, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

    • existenta unei plati
    • plata sa fi urmarit o datorie inexistenta din punct de vedere juridic in raporturile dintre cei doi
    • plata sa se fi facut din eroare


                Efectul platii nedatorate este obligatia de restituire ce ii revine celui caruia a primit plata, acesta fiind diferita in functie de conduita (buna-credinta sau rea-credinta).
         
               Debitorul este de buna-credinta atunci cand nu a stiut ca plata care i s-a facut este nedatorata, intrucat acesta este tinut sa restituie lucrul, dar pastrand fructele (tot ceea ce un lucru produce periodic, fara ca substanta sa sa scada - dobanzile, chriile). In cazul in care a instrainat lucrul, trebuie restituit pretul primit, nu valoarea care o avea la acel timp. Iar daca lucrul a pierit in mod fortuit, debitorul se va elibera de obligatia de restituire.

                 In cazul in care debitorul se dovedeste a fi de rea-credinta prin faptul ca desi stia ca nu i se datora o plata, acesta acceptand-o, va fi tinut sa restituie atat lucrul cat si fructele percepute. Daca a instrainat lucrul, va fi nevoit sa restituie valoarea acestuia in momentul introducerii cererii de restituire a creditorului, nu pretul pe care l-a primit. Iar daca lucrul a pierit in mod fortuit, acesta, de asemenea este nevoit sa restituie valoarea in momentul introducerii cererii de restituire a creditorului.

             Adoptand cele evidentiate de mai sus, daca prin simplul fapt al nesupunerii debitorului asupra restituirii de buna-voie, creditorul va putea recurge la o actiune in justitie, denumita "in repetitiune".

Thursday, June 13, 2013

Agentia Imobiliara - Plata comisionului            

      Agentia imobiliara si serviciile oferite. 
      Ar trebui mai intai sa vorbim despre beneficiarul direct si beneficiarul indirect. 

            Beneficiarul direct este reprezentat de persoana care doreste sa apeleze la serviciile oferite de agentul imobiliar pentru a facilita gasirea unui client. Cel din urma, beneficiarul indirect, este terta parte, cea  care doreste sa utilizeze produsul/serviciul oferit de catre beneficiarul direct. 

Problema pe care o voi prezenta in cele ce urmeaza este urmatoarea: este nevoita terta parte sau nu sa plateasca un comision? 
           
            Intermedierea imobiliara este activitatea de mijlocire a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare sau de închiriere a imobilelor. 
            Intermedierea imobiliara este reglementata atat printr-un sens generic prin articolele 2096-2102 din Noul Cod Civil, cat si printr-un raport mai special reglementat prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari, acestea precizand : 

   • Art.1 - Activitatea profesionala de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum si cea de administrare a acestora se desfasoara de persoanele fizice si juridice care au calitatea de agent imobiliar, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.
   • Art.8 - Agentii imobiliari primesc pentru activitatea depusa o remuneratie stabilita prin contractul incheiat cu clientii.
   • Art.9 - (1) Agentul imobiliar are dreptul la primirea remuneratiei in cazul in care se realizeaza acordul de vointa al partilor, exprimat potrivit legii, cu privire la incheierea contractului intermediat de acesta.

            Dupa cum se poate deduce, partile in contractul de intermediere sunt intermediarul si clientul. Clientul este partea beneficiara a activitatii prestate de intermediar, acesta in cele din urma fiind obligat sa gaseasca un contractant pentru clientul sau.
          
            In ceea ce priveste remuneratia, intermediarul are dreptul din partea clientului numai în cazul în care contractul intermediat se încheie ca urmare a intermedierii sale, iar cuantumul remuneratiei fiind stabilit prin conventie sau in lipsa, prin anumite prevederi legale speciale.
            Intermediarul la randul sau poate pretinde din partea tertului un comision stabilit de asemenea prin anumite prevederi legale sau prin conventie ca urmare a incheierii contractului de vizionare a imobilului. In lipsa contractului de vizionare semnat nu se poate pretinde nicio remuneratie.

            Pentru a incheia intr-o nota concisa, in cadrul unui raport juridic intre doua persoane la care se adauga si tertii, nu se poate plati pentru un anumit serviciu in lipsa unui contract valabil incheiat.
          

Wednesday, June 12, 2013

Proprietatea privata - Dreptul de trecere


       

             Ce se intampla in cazul in care vecinul lotului de alaturi nu iti permite trecerea pentru a intreprinde actiuni de reparare a propriului imobil?

           Cu aceasta ocazie, aduc in prim-plan o sectiune din Codul Civil care reglementeaza dreptul de trecere.

    • Art 622. (1) Proprietarul este obligat sa permita folosirea fondului sau pentru efectuarea unor lucrari necesare fondului invecinat, precum si accesul vecinului pe terenul sau pentru taierea crengilor si culegerea fructelor, in schimbul unei despagubiri, daca este cazul.

           De asemenea, in cazul efectuarii operatiunilor pentru accesul la utilitati, doar daca prin alta parte trecerea acestora ar fi imposibila, periculoasa sau costisitoare, proprietarul va trebui sa raspunda necesitatii.
    • Art 621. (1) Proprietarul este obligat sa permita trecerea prin fondul sau a retelelor edilitare ce deservesc fonduri invecinate sau din aceeasi zona,de natura conductelor de apa, gaz sau altele asemenea, a canalelor si a cablurilor electrice, subterane ori aeriene, dupa caz, precum si a oricaror alte instalatii sau materiale cu acelasi scop.

               Dreptul de trecere se poate obtine atat pe cale judecatoreasca cat si prin mediere. Varianta instantei nu va face decat sa prelungeasca perioada de rezolvare, pe cand prin medierea conflictului se va putea discuta direct despre acceptul de trecere si pretul despagubirii.
       
         

         

         


Tuesday, June 11, 2013

Obligatiile locatarilor

          Cu toti am auzit, am citit din diverse surse sau, in cel mai rau caz, am simtit pe pielea noastra acele situatii in care unul din vecinii scarii de bloc are insomnii pe care le trateaza cu foarte multi decibeli sau alte activitati nepotrivite in decursul unor ore la fel de nepotrivite.

Cu acest prilej aduc in vedere dispozitiile Legii 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

        Prin urmare, pentru o convietuire sociala armonioasa alaturi de ceilalti locatari, este pus la dispozitie Art.3, alin. 26 din prezenta lege, astfel incat constituie contraventie pentru acele persoane care savarsesc urmatoarele fapte:
    • tulburarea linistii locatarilor intre orele 22.00-8.00 si 13.00-14.00 de catre orice persoana prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice, in locuintele persoanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori situat in imediata vecinatate a acestora;
        Asadar, agentul constatator poate aplica dispozitiile legii intocmind procesul verbal si sanctionand cu amenda contraventionala de la 500 lei pana la 1500 lei.

        Luand in calcul cele spuse mai sus, sper ca de acum inainte sa aveti parte de mai multa liniste!

        

       

Monday, June 10, 2013

Agentii politiei rutiere - Drepturi si obligatii in exercitarea functiei
         Salutari!

           Astazi, din cauza faptului ca am vizualizat o multime de materiale care puneau intr-o lumina proasta atat agentii politiei rutiere, cat si conducatorii autovehiculelor a caror conduita era precum a unui animal scapat de la zoo, voi incerca sa redau cat mai explicit responsabilitatile si drepturile acestora.

             Extras din Regulamentul serviciului de patrulare rutiera, putem avea in vedere responsabilitati ale agentilor in cauza:

    • stabilirea normelor si atributiilor serviciului de patrulare rutiera
    • drepturile si obligatiunile in activitatea de supraveghere si control a respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice
    • modul de actionare al agentului de circulatie in vederea sporirii nivelului de randament 
         
              Conform modului de actionare a agentului in trafic, in timpul exercitarii atributiilor de serviciu stabilite impreuna cu ruta de patrulare si fisa postului, acesta poate actiona in urmatoarele cazuri:
   • controlul asupra circulatiei rutiere a transportului si a pietonilor contracarand cazurile de incalcare a regulilor de circulatie rutiera
   • se verifica permisele de conducere, actele de inmatriculare la conducatorii de vehicule, corespunderea numerelor agregatelor autovehiculelor cu datele de inmatriculare, la persoanele cu raspundere materiala si care insotesc incarcaturile - documentele pentru bunurile materiale transportate, iar in caz de necesitate verifica in prezenta lor daca marfurile corespund acestor documente
           
              Am subliniat "ruta de patrulare" pentru a evidentia faptul ca agentii politiei rutiere nu se pot deroga de la ruta de patrulare decat cu acordul sefilor unitatilor de front in cazurile calamitatilor naturale si a situatiilor exceptionale
              Conducatorul auto are dreptul de a solicita din partea agentului in cazul comiterii contraventiei constate de mijloace tehnice speciale (dispozitivul etilo-test, aparatul de masurare a vitezei) a certificatelor de verificare metrologica a acestora si certificatul eliberat de Directia Politiei Rutieredovada a faptului ca agentul este admis la utilizarea acestora in procesul de depistare si documentare a contraventiilor.
      
              Printre cele mai importante drepturi ale unui agent de circulatie se numara:
   • a) sa ceara de la cetateni si persoane cu functii de raspundere incetarea actiunilor nelegitime, de asemenea si a actiunilor ce impiedica indeplinirea atributiilor politiei;
   • b) sa verifice la cetateni si persoane cu functie de raspundere actele ce confirma identitatea si legitimitatea detinerii vehiculelor in vederea depistarii celor aflate in cautare sau daca exista temei de a-i suspecta in comiterea infractiunii sau a contraventiei, iar in cazul cand dispun de informatie, ca ei sunt detinatori de arme, munitii, substante explozive, droguri sau substante psihotrope, de efectuat in modul stabilit controlul autovehiculelor cu ridicarea documentelor, obiectelor si autovehiculelor in conformitate cu legislatia in vigoare;
      
              In comportarea cu cetatenii sunt inadmisibile brutalitatea, observatii, expresii si replici care ar ofensa demnitatea omului, amenintari, reprosuri neintemeiate, gesturi si actiuni nechibzuite care exprima desconsiderarea interlocutorului.
              Atunci cand se adreseaza participantilor la trafic, agentul de circulatie este obligat sa salute ducand mana la chipiu, sa se prezinte clar, numindu-si functia, gradul, numele. Dupa controlul actelor, el comunica in mod oficial, clar si amabil cauza sau scopul adresarii lui.
      
         In momentul opririi autovehiculului de catre agentul politiei rutiere, acesta va trebui sa se deplaseze pana in dreptul usii, fara ca soferul sa fie nevoit sa coboare din masina. Exceptie fac cazurile in care soferul se afla in stare de ebrietate sau agentul constata o defectiune si necesita inlaturarea acesteia. In cazul in care, la intocmirea documentelor cu privire la incalcarea comisa, participantul la trafic refuza sa indeplineasca dispozitiile legitime ale agentului de circulatie, acesta il poate aduce la unitatea de politie. 
     
          O deosebita importanta putem acorda acestei mentiuni, mai exact interzicerea intocmirii de procese-verbale conducatorilor auto in automobilul de serviciu (exceptie – conditii climaterice nefavorabile), precum si a face inscrieri punand piciorul pe scara autovehiculului sau folosind ca suport unele parti ale autovehiculului. 
         In scopul evitarii situatiilor de conflict si examinarii obiective a reclamatiilor, conducatorii autovehiculelor au dreptul inregistrarii audio-vizuale a acestor situatii.  
        
              In speranta ca aceste lucururi v-au fost de folos si v-au starnit interesul eu va urez drum bun si numai bine!
        
        
           


         
          

Sunday, June 9, 2013

Atributiile Politiei locale - circulatia pe drumurile publice/activitatea economica

 
 


          Salutari!
            Competenta Politiei locale (comunitara). 
            Voi aborda acest subiect deoarece aud tot mai multa lume spunand sau in cel mai rau caz, neavand idee, - ce atributii au/daca au - agentii de politie locala privind atat circulatia pe drumurile publice, cat si in domeniul activitatii comerciale (piete, en-gross, etc).
         
             Referindu-ma asupra celor doua aspecte, Legea politiei locale 155/2010, in cuprinsul Capitolului 3 (Atributiile politiei locale), regasim Art. 7 care face referire la atributiile politiei privind circulatia pe drumurile publice. Voi acorda o deosebita atentie asupra aplicarii sanctiunilor si contraventiilor incepand cu Lit. h din prezentul articol:
     • h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar; 
     • i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule; 
     • j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;
     • k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;
         
            Continuand cu Art. 10 care face referire la respectarea si verificarea atat bunurilor, cat si a documentelor in domeniul activitatii comerciale:
     • a) actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale; 
     • b) verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare; 
     • c) verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale
           
          In concluzie, sarcinile organului de politie locala sunt atat cele de ocrotire a drepturilor si libertatilor individului, cat si indatorirea de a descoperi si preveni comiterea infractiunilor in domeniile prezentate mai sus.

       Numai bine!
                                       
                                                     
     

Saturday, June 8, 2013

O.U.G 111/2011 privind furnizarea de servicii de comunicaţii electronice

       
         Salutari!
         Prin prisma achizitionarii a unui imobil si necesitatea incheierii uni nou contract pentru servicii de internet, astazi as dori sa redau o Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind aceste tipuri de contracte. Pe scurt, o sa va explic ce trebuie sa contina acel contract cand il incheiati, pentru a elimina orice suspiciune si pentru a nu fi in situatia de a semna un act juridic fara sa aveti idee ce calitate a serviciilor va pun la dispozitie.
       
         Este vorba despre O.U.G 111/2011 care, potrivit reglementarilor ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii), noile clauze in contractele incheiate pentru servicii de acces la internet trebuie sa contina obligatoriu parametrii de calitate ai conexiunii:

     • viteza maxima de transfer a datelor
     • viteza minim garantata
     • intarzierea si variata intarzierii de transfer
     • rata pierderii de pachete
     • termenul de la care va incepe furnizarea accesului la internet
     • termenele de remediere a deranjamentelor si solutionare a reclamatiilor (cuantificate in ore)
       Pe langa parametrii de calitate ai conexiunii, care teoretic ar trebuie sa fie publicati pe paginile furnizorului, noile dispozitii legale stabilesc un prag maxim pentru durata initiala a contractului. Acest prag consta in 24 de luni pentru persoanele fizice.
       Furnizorul are obligatia de a oferi consumatorului si posibilitatea de a beneficia de o durata contractuala de cel mult 12 luni, astfel incat acesta sa poata alege oferta care i se cuvine cel mai bine.
       Avand in vedere cele mentionate mai sus, numai bine!

Friday, June 7, 2013

Drepturile in raport cu functionarii publici

         

       

        Ne reintalnim dupa o lunga perioada de stagnare. M-am gandit ca ar fi timpul sa impart cu voi anumite lucruri care tin de drepturile noastre ca cetateni romani. Probabil ca exista foarte multa lume care se trezeste in fata unor situatii in care el are la indemana puterea sa ca cetatean european cu drepturi, dar nu stie cum sa foloseasca acest lucru in favoarea sa. De cate ori nu am auzit oare spunandu-se "Sunt cetatean european si am drepturi"? Tocmai de aceea m-am gandit ca ar fi necesar sa fac lumina in acest sens si sa va ofer de-a lungul timpului diverse sfaturi si idei pentru a preintampina abuzurile din sistem. 
           Pentru inceput va voi vorbi despre infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul. Aici se incadreaza toate institutiile publice precum CFR, CEC, Primarii, Prefecturi, Administratia Financiara si multe altele. In aceste sens va voi prezenta articolele 246, 247 si 250 din Codul Penal care stipuleaza urmatoarele:         

   • Art. 246. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. Fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

   • Art. 247. Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi. Ingradirea de catre un functionar public a folosintei sau a exercitiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situatii de inferioriate pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere,  origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

           Urmeaza ultimul si cel mai important articol din cele mentionate mai sus, din cauza faptului ca acest lucru se intampla foarte des: 

   • Art. 250. Purtarea abuziva. (1)Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana, de catre un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.(2) Amenintarea savarsita de catre un functionar public, in conditiile alin. (1)-in exercitiul atributiilor de serviciu- se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda." 
             In continuarea acestui articol se mai regasesc alte trei alineate care fac referire la lovire sau alte acte de violenta, vatamare corporala si vatamare corporala grava care incep cu pedepse de la 6 luni si pot ajunge pana la 12 ani.
             In contextul a ceea ce am prezentat mai sus, consider ca ar trebui sa tinem cont de aceste drepturi, iar in momentul unei situatii ca cele ilustrate, sa luam act pentru a inlatura nedreptatile aduse.
             Numai bine!