Saturday, March 1, 2014

Contestarea deciziei de concediere

             Conform art.58 din Codul Muncii privind Incetarea contractului individual de munca, concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care fie tin de persoana salariata, fie nu tin de persoana de persoana salariata.

             Salariatii ale caror concediere a survenit din motive care nu tin de persoana lor (desfiintarea locului de munca), au dreptul la plati compensatorii doar daca acest lucru este prevazut in Contractul colectiv de munca, Contractul individual de munca sau in Regulamentul intern al angajatorului.

               Obligatia angajatorului in cazul concedierii unui salariat este acordarea unui preaviz, care nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare, nerespectarea obligatiei atragand nulitatea absoluta a deciziei de concediere.

                Decizia de concediere trebuie comunicata salariatului in scris, trebuie sa contina in mod obligatoriu  motivele care au determinat concedierea, durata de preaviz si lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate (daca exista obligativitate din partea angajatorului in ceea ce priveste oferta de redistribuire in campul muncii in anumite cazuri). In cazul unui conflict de munca sustinut in instanta, angajatorul nu poate invoca alte motive decat cele mentionate in decizia de concediere.

                 In cazul concedierii cu caracter permanent, pe langa criteriile de rasa, sex, etnie, religie care sunt interzise, angajatorului ii este de asemenea interzisa si concedierea in cazul exercitarii a dreptului la greva (in conditiile legii). In cazul concedierii cu caracter temporar, aceasta nu poate fi dispusa pe durata concediului de odihna, a concediului de maternitate, precum si pe durata incapacitatii temporare de munca (dovedita cu certificat medico-legal).

                  Salariatul poate contesta in instanta decizia de concediere in maxim 30 de zile de la data in care acesta a aflat despre hotararea unilaterala a angajatorului privind modificarea, incheierea si suspendarea contractului de munca.

No comments:

Post a Comment