Friday, February 21, 2014

Ajutor acordat catre tinerii intreprinzatori


                   

               Ajutorul acordat anul acesta catre tinerii intreprinzatori prin programul implementat de Departamentul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT) are in vedere atat incurajarea si stimularea infiintarii de noi microintreprinderi si de dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale, precum si facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.


                        Cine poate beneficia?
 

  • persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti cu varsta de pana la 35 de ani;
  • anterior datei inmatricularii a societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detine calitatea de  actionar sau asociat al unei intreprinderi costituite in Spatiul Economic European;
  • infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
  • declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;
  • sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.

     
          De asemenea, pentru a intra in program, microintreprinderea nou infiintata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


  • este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata;
  • se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintari si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  • este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati;
  • este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
  • are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).

                  
                        Care sunt facilitatile?

  • acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile;
  • garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pentru creditele contractate de "SRL-D" pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;
  • scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata;
  • scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
  • consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi mici si mijlocii si Cooperatie (O.T.I.M.M.C.), in a carui raza de competenta isi are sediul social.  


                  

No comments:

Post a Comment