Sunday, July 7, 2013

Acordarea somajului in Romania
 In prezent, in Romania, se inregistreaza o rata ridicata a somajului, in special in randul tinerilor; iar lipsa locurilor de munca reprezinta o cauza a acestui fapt.
De aceea, voi prezenta in acest articol ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a putea primi somaj, respectiv ajutor de somaj.            


        Conform legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in M. Of. nr. 103 din 6.02.2002, un somer este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

     •  este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare; 
     • starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; 
     •  nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi; 
     •  este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;                                        
     •  este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege.

        Categoriile de beneficiari sunt reprezentate de:

     • cei care nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
     •  nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar; 
     • ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
     • au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii; 
     • straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii; 
     •  nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.


        Totodata, conform art 17., persoanele care nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit legii, se pot gasi in urmatoarele situatii:

     •  le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor
     •  le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor
     •  le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; 
     •  militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul  inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat;
     •  le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor
     •  au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii; 
     •  au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior; 
     •  la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; 
     • nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; 
     • reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora; 
     • le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

            In cazul persoanelor care nu au putut gasi un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacere stagiului militar, se poate oferi somaj daca indeplinesc urmatoarele conditii:

     • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale; 
     •  sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
     •  sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. 


           Conform art. 34, pot beneficia de indemnizatie de somaj cei care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

     • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
     •  nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj; 
     •  nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii; 
     •  sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza  teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

             In ceea ce priveste absolventii unei institurii de invatamant si cei care au terminat un stagiu militar, acestia pot beneficia de indemnizatia de somaj daca:

     • sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
     •  nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj; 
     •  nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.  


             Persoanele din cadrul art. 17, lit.g)-j), stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:

     • prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate; 
     •  prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului; 
     • prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar; 
     •  prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.  


               Dovada vechimii in munca se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
               Indemnizatia de somaj se acorda daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 30 de zile. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi

              Conform art. 39, indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza: 

     •  6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an; 
     • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani; 
     • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. 

            
             Cuantumul acestei indemnizatii de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia. 
             Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia sa se prezinte lunar la agentia pentru ocuparea fortei de munca pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca, sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor, sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, sa caute activ loc de munca.

             Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. De asemenea, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant. 

No comments:

Post a Comment