Saturday, June 22, 2013

Scutirea de la plata impozitului pe teren si cladiri

             Ce este impozitul?
         
Impozitul este acea prelevare pecuniara si obligatorie efectuata de catre stat asupra bunurilor individuale sau ale colectivitatii.
           Statul roman se mandreste cu cel mai mare numar de impozite din cadrul Uniunii Europene (124), la polul opus fiind Suedia cu un numar de 2 impozite.

                Ce este taxa?
         
           Taxa este obligatia baneasca pe care trebuie sa o achite persoana fizica sau juridica pentru diferite prestatii efecutate de autoritatile publice.

           Exceptia platii impozitului pe teren si cladiri precum si a unor taxe se regaseste in art.284 coroborat cu art.282 si art.283 din Codul Fiscal. Acesta scoate in evidenta urmatoarele categorii de persoane care sunt scutite de plata:

      1. veteranii de razboi
      2. persoanele Legii Recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989 (sunt scutite de plata atat pentru locuinta de domiciliu aflata in buletin si terenul aferent locuintei, cat si pentru un autoturism tip hycomat)
Impozitul locuintei folosite ca domiciliu si impozitul pe terenul aferent cladirii, precum si taxele locale nu se aplica in cazul urmatoarelor persoane:

      • vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit
            Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate sunt scutite de la plata impozitului locuintei la care domiciliaza si a terenului aferent cladirii utilizate. De asemenea sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice.

            In conditiile O.G nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, persoanele fizice si juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic locuintele pe care le detin in proprietate sunt scutite de autorizatia de construire pentru lucrarile de reabilitare termica si de impozitul pentru aceste cladiri timp de 7 ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare.

           Impozitul pe cladire datorat de o persoana fizica nu se datoreaza in cazul in care cladirea este o locuinta noua (realizata in conditiile Legii 114/1996) sau cladirea este realizata pe baza de credite (in conformitate cu O.G 19/1994). Persoana care indeplineste mentiunile de mai sus este scutita pe o perioada de 10 ani de la data dobandirii locuintei.

         
           

No comments:

Post a Comment