Sunday, June 30, 2013

Legea 448/2006 - Drepturile persoanelor cu handicap


               Persoanele cu dizabilitati sunt cele care trebuie sa indure cel mai mult neglijenta si carora le este mai dificil sa se adapteze in societate. De aceea, putem observa ca de-a lungul timpului le-au fost create diverse metode care sa le faciliteze aceasta adaptare in societate.
                Totusi, pe langa acestea, persoanele cu dizabilitati beneficiaza si de alte drepturi, avand la randul lor unele obligatii.
                In primul rand, sunt scutite:

          • de la plata impozitului pentru spatiile de locuit, de impozitul pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala, dar si de taxa asupra vehiculelor si autovehiculelor adaptate handicapului, taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru diverse activitati economice, de taxa vizei anuale a acestora si de plata taxei hoteliere.

                In al doilea rand, atat persoanele cu dizabilitati, cat si familia sau persoana care are il/o are in ingrijire pot beneficia de credite a cerui dobanda este suportata din bugetul de stat, in baza unui contract, sub conditia platii la timp a ratelor si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea sa nu depaseasca 10 ani. Pentru a obtine un astfel de credit, persoana trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

          • o cerere, certificatul de incadrare in grad de handicap, copie de pe actul de identitate, o declaratie pe propria raspundere, declaratie pe propria raspundere de a comunica catre DGASPC (Directia Generala de asistenta sociala si protectia copilului) orice actualizare sau modificare a certificatului de incadrare in grad de handicap, declaratie pe propria raspundere cu privire la utilizarea creditului, dupa caz, copie dupa hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie sau dispozitie de tutela/curatela

               Aceste documente se depun la Registratura DGASPC. In cazul in care persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursare, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.
         
               Mai mult, persoanele cu dizabilitati, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, dar si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale. Autoturismele echipate si adaptate conducerii de catre persoanele cu handicap fizic grav si accentuat, care poseda permis de conducere, sunt exceptate de la plata taxei. Aceasta prevedere se aplica numai pentru achizitionarea unui singur autoturism in decurs de 5 ani si daca acesta este in proprietatea persoanei cu dizabilitati. In cazul achizitionarii unui autoturism adaptat special pentru persoanele depedente de scaunul cu rotile, valoarea unui astfel de credit nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. De mentionat faptul ca autoturismele care au cutie de viteze automata nu intra in aceasta categorie si nu sunt scutite de la plata taxei.
           
              Persoanele cu handicap, dar si reprezentatii legali ai acestora, pot beneficia la cerere de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Acest card se elibereaza de catre Serviciul Reglementari Transpoturi Urbane din cadrul Directiei Drumuri si Transporturi a Primariei unde persoana cu handicap este domiciliata.
             Aceste persoane cu dizabilitati beneficiaza si de asistenta medicala gratuita, inclusiv pentru medicamente gratuite, dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, servicii gratuite de cazare si masa pentru insotitor, asigurate de "Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate". De asemenea acestea au dreptul la un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala, dar si a recomandarii medicului de familie sau specialistului.

             Totodata, printre cele mai importante drepturi ale persoanelor cu dizabilitati mentionate mai sus, se numara si dreptul la asistenta juridica gratuita in combaterea neglijentei si abuzului suportate de acestea.


No comments:

Post a Comment