Wednesday, June 26, 2013

Contractul de locatiune (inchiriere) - Drepturi si ObligatiiContractul de locatiune in Noul Cod Civil

            In ziua de azi numarul locuintelor inchiriate a crescut destul de mult, comparativ cu anii anteriori. Din aceasta cauza consider ca este necesar sa explic in ce consta un contract de inchiriere, dar si obligatiile si drepturile atat ale locatarului, cat si ale locatarului.

              Locatorul este cel care da in folosinta un bun unui locatar, printr-un contract de locatiune si in schimbul unui pret, chiria. In cazul in care locatiunea are ca obiect bunuri imobile, ea se numeste inchiriere; daca sunt bunuri agricole, se numeste arendare.

              Durata unei locatiuni este de maxim 49 de ani. Totusi, daca in contract nu s-a stipulat perioada, acesta se considera incheiat:

    • pentru un an in cazul locuintelor nemobilate / spatii pentru exercitarea unei activitati 
    • pe durata corespunzatoare unitatii de timp pentru care s-a calculat chiria, in cazul apartamentelor / bunurilor mobile
    • pe durata locatiunii imobilului, in cazul bunurilor mobile puse la dispozitia locatarului pentu folosinta unui imobil


              Locatarul este obligat sa predea locatarului bunul impreuna cu toate accesoriile sale in stare buna de functionare, sa asigure reparatiile necesare pentru a tine bunul intr-o stare corespunzatoare
pe toata durata locatiunii. Mai mult, acesta trebuie sa ii asigure linistea si utila folosire a bunului locatarului si sa il apere pe acesta in cazul in care un tert pretinde drept asupra bunului, dar si garantia contra tuturor viciilor lucrului (indiferent daca aceastea existau inainte de incheierea contractului sau dupa).

             Locatarul are obligatia de a plati chiria la termenul stabilit prin contract, potrivit uzantelor sau in urmatoarele cazuri:

    • in avans pentru toata durata contractului, daca aceasta nu depaseste o luna; 
    • in prima zi lucratoare a fiecarei luni, daca durata locatiunii este mai mare de o luna, dar mai mica de un an; 
    • in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, daca durata locatiunii este de cel putin un an. 


            Acesta trebuie sa pastreze bunul in buna functionare pe toata durata locatiunii. In caz contrar, locatorul poate cere daune-interese sau rezilierea contractului.

            Totodata, locatarul trebuie sa permita examinarea bunului de catre locator la intervale rezonabile de timp, precum si de catre cei care doresc sa il cumpere sau sa il ia in locatiune, dupa incetarea contractului; iar la incetarea contractului sa restituie bunul. Mai mult, in cazul unor reparatii care dureaza mai mult de 10 zile,pretul chiriei va fi scazut proportional cu timpul si cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit. In cazul in care, in  timpul executarii lucrarilor, bunul devine impropriu pentru intrebuintare, locatarul poate cere rezilierea contractului.


             Incetarea unui contract se poate face in cazul in care comportamentul locatarului face imposibila convietuirea cu alte persoane sau cu imobile aflate in vecinatate. Este prevazut un preaviz de cel putin 60 de zile pentru ca locatarul sa denunte unilateral contractul, daca inchirierea este pe durata determinata. Atunci cand contractul este incheiat pe perioada nedeterminata, chiriasul poate denunta contractul prin notificare prin respectarea unui termen de preaviz ce nu poate fi mai mic de 60 de zile (daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o luna sau mai mare) sau 15 zile (daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o luna).

           In cazul incare locatarul decedeaza, contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii decesului.No comments:

Post a Comment