Tuesday, June 18, 2013

Contestarea unui proces-verbal de contraventie


        Contestarea unui proces-verbal de contraventie survine in masura in care a fost aplicata o sanctiune contraventionala de agentul constatator in conformitate cu dispozitiile O.G. nr.2/2001.  
             Printre cele mai importante si uzuale sanctiuni contraventionale sunt: avertismentul, amenda contraventionala, prestarea unui serviciu in folosul comunitatii si suspendarea sau anularea a unei autorizatii de exercitare a unei activitati.

             Asadar, dreptul de contestatie se va realiza in termen de 15 zile din momentul comunicarii procesului-verbal -(de la data primirii prin posta)- sau, dupa caz, din momentul semnarii acestuia curgand cele 15 zile. Procedura contestarii impotriva procesului-verbal de contraventie se poate realiza la judecatoria de pe raza localitatii, incluzand urmatoarele acte:

     1. Plangerea impotriva procesului-verbal continand semnatura si data (model)
     2. Copia de pe procesul-verbal de constatare
     3. Fotocopie a actului de indentitate
     4. Dupa caz, o fotocopie a dovezii retinerii permisului de conducere sau a certificatului de inmatriculare
            In cazul in care, printre sanctiunile care au fost aplicate se numara si suspendarea permisului de conducere, in timpul in care plangerea este solutionata nu se suspenda dreptul de conducere al soferului.
         
            Pentru a fi legal, procesul-verbal trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

     • data si locul unde este incheiat
     • numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator
     • informatii din actul de indentitate al conducatorului auto, ocupatia si locul de munca
     • descrierea faptei contraventionale care a fost savarsita cu indicarea datei, orei si locului
     • precizarea actului normativ prin care se stabileste si sanctioneaza contraventia
     • in cazul producerii unui accident de circulatie, precizarea societatii de asigurari
     • posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ
     • termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depunde plangerea
            Daca agentul constata mai multe contraventii, va intocmi un singur proces-verbal.
         
            Procesul-verbal devine nul in urmatoarele situatii:

     • lipsa numelui si calitatii agentului constatator, precum si a semnaturii acestuia
     • lipsa numelui si prenumelui contravenientului
     • neindicarea sau descrierea confuza a faptei savarsite de contravenient, precum si data la care a fost savarsita
     • descrierea vaga a faptei contraventionale sau copierea textului sanctionator
     • incheierea procesului-verbal in absenta contravenientului (aceasta situatie este valabila in cazul in care contravenientul isi exprima refuzul expres sau tacit)
         


No comments:

Post a Comment